Ράτζα γιόγκα- Διαλογισμός: Οι τέσσερις εγκέφαλοι του ανθρώπου

Μαρτίου 24, 2015

Συχνά λέγεται ότι η Γιόγκα αποσκοπεί στον έλεγχο του νου και ακόμα ότι η λέξη γιόγκα σημαίνει την ένωση, γάμο ή ζεύξη του κατωτέρου εαυτού (νου) με τον ανώτερο εαυτό (ψυχή). Όμως η ζεύξη αυτή επιτυγχάνεται μέσω του νου ο οποίος αποτελεί το πολυτιμότερο εργαλείο του ανθρώπου, όχι μόνο για την πρόσληψη εμπειρίας από τον εξωτερικό και υλικό κόσμο αλλά και για την επαφή του με την εσωτερική του πραγματικότητα, τον αιώνιο και αθάνατο έσω εαυτό (ψυχή).

Για τον λόγο αυτό οι αρχαίοι αλλά και οι σύγχρονοι Γιόγκι έδωσαν ιδιαίτερη έμφαση και σημασία στις ασκήσεις του νου προκειμένου ο ζηλωτής να κατορθώσει, μέσα από την αυτοπειθαρχία, να ελέγξει τις δυνάμεις του φορέα του και να τις ανακατευθύνει σε ανώτερους πνευματικούς προσανατολισμούς ώστε να αξιωθεί κάποια στιγμή να επιτύχει την φώτιση του (σαμάντι). Μόνο στην κατάσταση αυτή βιώνει ο άνθρωπος την ένωση του με το Θείο στοιχείο που φέρει μέσα του.

Για τον σκοπό αυτό εκπαιδεύεται ο άνθρωπος στον Διαλογισμό(Ντυάνα) δια του οποίου εκτινάσσεται ο νους στην υπερσυνείδηση, σε εκείνη δηλαδή την κατάσταση συνειδητότητας δια της οποίας αντιλαμβάνεται τον αόρατο κόσμο των αιτιών και γίνεται κατάλληλος να πραγματώσει την Ένωση-Σαμάντι.

Όμως πριν φθάσουμε στην υπερσυνείδηση απαιτείται φυσική και ψυχική προετοιμασία αλλά και ενδυνάμωση του φορέα ώστε να αντεπεξέλθει στις πρωτόγνωρες δονήσεις που θα παραχθούν και που θα μετουσιωθούν από χαμηλές-υλικές σε υψηλές-πνευματικές. Θα αναφέρουμε μερικές απαραίτητες προϋποθέσεις για τον μαθητή που ασκείται στον Διαλογισμό, ιδιαίτερα μέσα από το μονοπάτι της Ράτζα γιόγκα.

Α. Φυσικές προϋποθέσεις διαλογιζόμενου

1. Νευρική ηρεμία

2. Σωστή διατροφή (ει δυνατόν χορτοφαγία)

3. Πλήρης αποχή από αλκοόλ

4. Πλήρης αποχή από κάπνισμα

5. Αποφυγή πρόσληψης κάθε μορφής χημικών και φυτικών φαρμάκων

6. Καθαριότητα σώματος (πολλά λουτρά κατά την διάρκεια της ημέρας)

7. Έλεγχος της γενετήσιας ορμής

8. Προπαρασκευή με ασκήσεις πραναγιάμα (έλεγχος πνοής) και πρατιακάρα (χαλάρωση-αποκοπή αισθήσεων)

Β. Ψυχικές προϋποθέσεις διαλογιζόμενου

1. Απουσία κάθε εγωιστικής και επιδεικτικής τάσης.

2. Απουσία αρνητικών σκέψεων (κακίας, ζήλειας, θυμού κλ.π.).

3. Απομάκρυνση από υλικές προσκολλήσεις.

4. Απόλυτη προσήλωση και αφοσίωση στον εσωτερικό προσανατολισμό με καθημερινή άσκηση.

5. Αναγκαίος ο ψυχικός ενθουσιασμός και η σταθερή θέληση και πίστη για τον επιδιωκόμενο σκοπό.

6. Καλλιέργεια της αγάπης για όλα τα πλάσματα της φύσης χωρίς διακρίσεις.

7. Συγχώρεση και αποδοχή όλων των ανθρώπων ακόμη και των εχθρικά διακειμένων απέναντι μας.

Αυτές είναι μερικές από τις βασικές προϋποθέσεις προπαρασκευής για επιτυχημένη άσκηση στον διαλογισμό. Σημειώνουμε ότι οι περισσότερες ασκήσεις διαλογισμού περιλαμβάνουν και συνδυάζονται με ασκήσεις πραναγιάμα που αποσκοπούν στην ενοποίηση και ανύψωση των δονήσεων του σώματος προκειμένου οι κατώτερες φυσικές δυνάμεις να μετουσιωθούν σε ανώτερες πνευματικές και να διατεθούν στον νου για την υπερβατική του προσπάθει

α. Οι δυνάμεις αυτές κατά κύριο λόγο, είναι λεπτοφυείς, αιθερικής φύσης και αφορούν το αιθερικο-ενεργειακό μας σώμα.

Το αιθερικό σώμα διαθέτει επτά (7) δεξαμενές ενέργειας (πράνα), τα τσάκρας. Τα επτά (7) ενεργειακά κέντρα-τσάκρας αντιστοιχούν στους ανάλογους επτά (7) φυσικούς αδένες του σώματος μας και είναι τα εξής:

1. Κέντρο κεφαλής, επίφυση – Σαχασράρα τσάκρα

2. Κέντρο υπόφυσης, μυξαδένας – Άζνα τσάκρα

3. Κέντρο λαιμού, θυροειδής – Βισχιούντα τσάκρα

4. Κέντρο καρδιάς, θύμου αδένα – Αναχάτα τσάκρα

5. Κέντρο Ηλιακού πλέγματος, πάγκρεας – Μανιπούρα τσάκρα

6. Κέντρο Γεννητικών αδένων – Σβαντισθάνα τσάκρα

7. Κέντρο βάσης, κόκκυγας – Μουλαντάρα τσάκρα

Όπως προαναφέρθηκε τα υπεύθυνα κέντρα παροχής και διανομής δυναμοενέργειας σχηματίζονται καιλειτουργούν στο αιθερικό μας σώμα, αυτό το οποίο οι πρόγονοι μας ονόμαζαν Διπλούν είδωλο. Το αιθερικό σώμα ανάλογα με την ψυχική μας διάθεση απορροφά διαφορετικής ποιότητας ενέργεια(πράνα) από το περιβάλλον, η οποία εν συνεχεία αποτυπώνεται και προβάλλεται με διαφορετικούς χρωματισμούς στην αύρα του ανθρώπου.

Στην κορυφή του κεφαλιού μας, πάντα στο αιθερικό σώμα, βρίσκεται μια αιθερική συσκευή έλξεως και απορρόφησης πράνα, η λεγόμενη ΣΟΥΤΡΑΤΜΑ (SUTRATMA) ή Σχοινί του Αργυρίου. Η απορροφώμενη κατ’ αυτόν τον τρόπο πράνα προέρχεται από τις κατώτερες μορφοποιητικές έσω διαστάσεις (Αιθερικό, Αστρικό και κατώτερο Νοητικό) του σύμπαντος και διοχετεύεται στα επτά κέντρα δύναμης (τσάκρα).

Σε ορισμένες όμως περιπτώσεις υπερεξελιγμένων ανθρώπων η συσκευή αυτή αντικαθίσταται από μια άλλη, την ΑΝΤΑΣΚΑΡΑΝΑ (ANTASKARANA) η οποία έλκει την ουσία ζωής (πράνα) από ανώτερες Εσωδιαστάσεις (Ανώτερο Νοητικό, Βουδικό έως και την Η εσωτερική διάσταση). Σε κάθε περίπτωση, όμως, ο διαχειριστής των διαχυμένων ενεργειών τόσο από την Σουτράτμα όσο και από την Αντασκαράνα είναι πάντοτε η Πνευματοψυχή μας, διότι αυτή ελέγχει την βαλβίδα εισόδου της πράνα στο αίμα μας.

Τα επτά κέντρα δύναμης (τσάκρας) εκφορτίζουν την ενέργεια τους στους επτά κύριους αδένες του σώματος με τους οποίους όταν συνεργάζονται αρμονικά παρέχουν στον άνθρωπο ευκρασία και ψυχονοητική ισορροπία. Προς τούτο μεγάλη βοήθεια παρέχει στον ζηλωτή η άσκηση ελεγχόμενης αναπνοής (πραναγιάμα) δια της οποίας αποκαθίσταται η ενεργειακή ισορροπία μεταξύ των επτά τσάκρας και διαμοιράζεται αρμονικά η πράνα σε όλο το σώμα.

Ακολουθεί η άσκηση διαλογισμού δηλαδή η νοητική προσήλωση του ασκούμενου σε ένα μόνο στόχο(στοχασμός) προκειμένου να επιτύχει κάποια στιγμή την ανύψωση του στην υπερσυνείδηση. Για την επίτευξη αυτού του στόχου η Ράτζα γιόγκα, ως εκπαιδευτικό μονοπάτι, αναγνωρίζοντας τον κορυφαίο ρόλο της Διάνοιας του ανθρώπου κατά την Διαλογιστική διαδικασία, χρησιμοποιεί ως εργαλεία πνευματικής ανύψωσης τις τρεις ιδιότητες του νου, δηλαδή την σκέψη, την θέληση και την φαντασία.

Είναι οι βασικές εκδηλώσεις της νοητικής μας λειτουργίας: το συνειδητό, το υποσυνείδητο και το υπερσυνείδητο. Η συνείδηση αφορά την σχέση του νου με τον κόσμο των αισθήσεων. Στηρίζεται στο νευρικό σύστημα και έχει υπό την εξουσία της την λογική και την παραγωγή του λόγου.

Σμάρω Κοσμάογλου, Δασκάλα Γιόγκα

www.omakoeio.gr

About AuthorΠοια είναι η δική σου ερώτηση / σχόλιο;

Σχολιάστε

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν κοινοποιείται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Επιτρέπονται τα εξής στοιχεία και ιδιότητες HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>