Στεφανία Χαντζή, Chief Editor of Inspireyourlife.gr

Stefania Chantzi

Η Στεφανία Χαντζή είναι η δημιουργός του InspireYourLife.gr και της Health-Boutique.com. Έχοντας αντλήσει γνώσεις και εμπειρία από τις σπουδές της στους τομείς της Υγείας (Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας & Πρόνοιας), των Δημοσίων Σχέσεων & Διοίκησης, του Image Making, της Δημοσιογραφίας, του Life Coaching και της δια βίου μάθησης στις Θεραπείες μέσω της Διατροφής, συνέθεσε μια ολιστική προσέγγιση που βοηθά τον άνθρωπο να επιτύχει τους στόχους Ευεξίας του, τόσο εξωτερικά (εικόνα- φυσική κατάσταση), όσο και εσωτερικά (υγεία – πνευματική ολοκλήρωση) με απώτερο στόχο την κατάκτηση της  προσωπικής του επιτυχίας και ευτυχίας.

Όντας αφιερωμένη στη δική της συνεχή προσωπική ανάπτυξη, ειδικεύεται  τώρα στη Διατροφική & Προληπτική Ιατρική (Nutritional Medicine).

Πιστεύοντας ότι η σωματική υγεία είναι το πρώτο βήμα για να αισθανθεί κάποιος “ελεύθερος” και να προσεγγίσει ένα υψηλότερο πνευματικό επίπεδο, προτείνει φυσικές ολιστικές μεθόδους που οδηγούν στην ανακάλυψη  μιας πιο ενεργούς, ισορροπημένης και ευτυχισμένης εκδοχής του εαυτού μας.

Η αποστολή της μέσω του InspireYourLife.gr και των συνεργατών της  είναι να εμπνεύει τους ανθρώπους και να τους ωθεί σε μια ζωή πιο ολοκληρωμένη και συνειδητή σε σώμα, νου και ψυχή.

E-mail: stefania@inspireyourlife.gr
Skype: stefania.hantzi

* * * * * * *

Stefania Chantzi is the founder of InspireYourLife.gr and Health-Boutique.com. 

After her studies in health sector (Optics & Optometry), Public Relations & Administration, Journalism, Life Coaching and lifelong learning in Nutritional Medicine, she composed a holistic approach that help people achieve their wellness goals both internally and externally in order to lead them towards their long-term personal success. 

While she is dedicated in her continuous personal growth, she is now specialized in Nutritional, Anti-aging & Image coaching.

Her aim is to inspire people to make themselves healthier not only physically, but also emotionally and mentally. 

Believing that good health is the first step in order to feel free and move in a higher spiritual level, she proposes natural holistic approaches which lead to discover a more energized, balanced and happier version of ourselves.

Her mission through InspireYourLife’s projects and her partners is to give an urge for a more fulfilling and conscious life in the body, mind and spirit level.

E-mail: stefania@inspireyourlife.gr
Skype: stefania.hantziΤελευταία Άρθρα: