Ποιες Δράσεις μας εμπνέουν

«Η συμπεριφορά προκαλεί συμπεριφορά και η δράση οδηγεί σε περισσότερη δράση»

Picture

Η στήλη αυτή έχει ως στόχο να συλλέξει και να αναδείξει δράσεις που περιλαμβάνουν ένα ιδιαίτερο όραμα και μια ξεχωριστή ευαισθησία και μπορούν να μας εμπνεύσουν, να μας κινητοποιήσουν και να μας οδηγήσουν σε ανάλογες δράσεις.

- Δράσεις χωρίς άμεσο οικονομικό αντίκρισμα που έχουν σχέση με την  προστασία του περιβάλλοντος, την προσφορά σε ευαίσθητες ομάδες, εθελοντικές ενέργειες, επιμορφωτικές εκστρατείες, καλλιτεχνικά δρώμενα, χορηγίες προς τον πολιτισμό, υποστήριξη φιλανθρωπικών εκδηλώσεων, αλλά και την προσφορά θέσεων εργασίας.

- Μεμονωμένες πρωτοβουλίες πολιτών, οργανωμένες δράσεις κρατικών φορέων, συλλογικές ενέργειες  μη κερδοσκοπικών οργανισμών, καθημερινές εταιρικές πρακτικές με κοινωνικό χαρακτήρα. 

Οι τελευταίες γνωστές ως Ε.Κ.Ε. (Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη), εκφράζουν την δυνατότητα αλλά και την στρατηγική επιλογή μιας επιχείρησης να διασφαλίζει την οικονομική της βιωσιμότητα μεριμνώντας όμως στην πράξη για την προστασία του περιβάλλοντος, των τοπικών κοινωνιών, των εργαζομένων της.

Με ποιό τρόπο; Μέσω σχετικών ενεργειών που έχουν πρακτικά αποτελέσματα με θετικό πρόσημο για την κοινωνία και το σύνολό της.

Πάρτε μια γεύση από μια ανεξάρτητη πρωτοβουλία κινητοποίησης εν μέσω της σοβαρής οικονομικής κρίσης που πλήττει την χώρα μας. Ο λόγος για την πρωτοβουλία RepowerGreece.

Τι είναι η RepowerGreece;

Το Repo(we)rGreece είναι μία  εκστρατεία ευαισθητοποίησης και «κινητοποίησης» με στόχο τον επαναπροσδιορισμό και την ισχυροποίηση της εικόνας της Ελλάδας πρωτίστως στο εξωτερικό αλλά και  σε εμάς τους ίδιους, με άξονα όχι τις αποτυχίες ή τα συμφέροντα λίγων, αλλά τις ικανότητες, τα ταλέντα και τα επιτεύγματα των πολλών.

Αναζητά και προβάλλει σύγχρονες και εποικοδομητικές αντιλήψεις που αντανακλώνται σε ιστορίες και θέσεις που ξεχωρίζουν και εμπνέουν από τομείς αιχμής που επηρεάζουν την πορεία της χώρας, όπως ο Τουρισμός, η Αγροτική Οικονομία, η Ενέργεια, η Ναυτιλία, το Κοινωνικό Επιχειρείν, η Παιδεία και ο Πολιτισμός.

Μέσα από ένα σύνθετο πρόγραμμα διεθνούς δημοσιότητας και δημοσίων σχέσεων, αυτές οι ιστορίες γίνονται το πρόσωπο της Ελλάδας που προχωράει, εξελίσσεται, διορθώνεται, βρίσκει λύσεις, δημιουργεί προοπτικές και ορίζει εκ νέου το στίγμα της.

Διαβάστε περισσότερα σχετικά με την RepowerGreece.

Άλλες Δράσεις που μας εμπνέουν


Στείλτε μας
  ανάλογες δράσεις δικές σας ή άλλων που σας εμπνέουν για να διαδώσουμε την έμπνευσή σας!

Picture